Impressió de quaderns amb grapat a cavallet

Quan dugueu a terme la impressió de quaderns, podeu especificar l'engrapat a la part central de les pàgines de sortida. Les pàgines es divideixen en grups i es pleguen per la meitat, i cada grup es grapa a cavallet per la part central.
1.
Visualitzeu el full [Disseny].
2.
Habiliteu [Quadern].
3.
Visualitzeu el full [Principal] o [Acabat].
4.
Habiliteu [Grapa] → seleccioneu [Punt d'acabat].

Temes relacionats