Tlač brožúry

Dokument môžete vytlačiť so stranami usporiadanými tak, že po poskladaní na polovicu vytvoria brožúru.
1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Povoľte možnosť [Brožúra].
Ak chcete nastaviť pozíciu a veľkosť väzby, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
3.
Kliknite na položku [Podrobnosti].
4.
Na obrazovke [Nastavenia brožúry] vyberte smer väzby pri vykonávaní tlače brožúry z položky [Zviazanie].
5.
Určite šírku v položke [Šírka väzby].
6.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy