Oprava posunu počas tlače brožúry

Brožúry môžete vytvoriť a vytlačiť a zároveň opraviť posun medzi vonkajšími a vnútornými stranami, ku ktorému dochádza počas tlače brožúry. Ak orežete okraje strán orezávačkou, môžete upraviť veľkosť okraja tak, aby pozícia tlačových údajov na strane bola na všetkých stranách rovnaká.
1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Povoľte možnosť [Brožúra] → kliknite na [Podrobnosti].
3.
Na obrazovke [Nastavenia brožúry] povoľte možnosť [Použiť postupnú (posuvnú) korekciu].
4.
Vyberte spôsob korekcie v položke [Metóda korekcie].
Ak chcete vykonať manuálnu korekciu, určite veľkosť korekcie v položke [Hodnota korekcie].
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy