Tlač cez pevný formulár

Môžete vytlačiť údaje prekrývajúce pevný formulár uložený v zariadení. Táto funkcia sa nazýva tlač s prekrytím.

Uloženie pevného formulára v zariadení

1.
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie → zobrazte obrazovku nastavenia tlače ovládača.
2.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
3.
Povoľte možnosť [Prekrytie].
4.
Na obrazovke [Nastavenia prekrytia] vyberte možnosť [Metóda spracovania] > [Vytvoriť súbor formulára] → zadajte názov súboru v [Názov súboru] → kliknite na položku [OK].
5.
Kliknite na položku [OK] alebo [] (Naspäť), ak sa chcete vrátiť na obrazovku tlače → na obrazovke tlače kliknite na [Tlačiť].

Tlač s prekrytím

1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Povoľte možnosť [Prekrytie].
3.
Na obrazovke [Nastavenia prekrytia] vyberte možnosť [Metóda spracovania] > [Použiť existujúci súbor formulára].
4.
Kliknite na položku [Obnoviť] → v [Zoznam súborov] vyberte súbor formulára, ktorý chcete použiť.
Ak nemôžete získať informácie zo zariadenia, zadajte názov súboru formulára v [Názov súboru].
5.
Pri vykonávaní obojstrannej tlače v časti [Použiť na] vyberte, na ktorú stranu sa má použiť tlač s prekrytím.
6.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy