Úprava zoznamu obľúbených nastavení

Môžete zmeniť poradie v zozname obľúbených nastavení a odstrániť nepotrebné obľúbené nastavenia.
Zoznam obľúbených nastavení môžete upraviť pomocou tlačidla [] (Obľúbené nastavenia) alebo karty [Podpora/zariadenie].
POZNÁMKA
Nemôžete upravovať nastavenia tlače zaregistrované v obľúbených nastaveniach. Ak chcete použiť iné nastavenie tlače ako obľúbené nastavenia, zaregistrujte ich ako nové obľúbené nastavenia.

Úprava pomocou tlačidla Obľúbené nastavenia

1.
Kliknite na položku [] (Obľúbené nastavenia) v spodnej časti obrazovky.
2.
Na obrazovke [Obľúbené nastavenia] kliknite na položku [] (Upraviť).
Poradie vybraných obľúbených nastavení môžete zmeniť ich potiahnutím nahor alebo nadol v zozname.
Ak chcete odstrániť obľúbené nastavenia, vyberte obľúbené nastavenia → kliknite na [] → na zobrazenej potvrdzovacej obrazovke kliknite na [Áno].
3.
Kliknite na položku [] (Dokončiť úpravy).

Úprava pomocou karty [Podpora/zariadenie]

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Upraviť obľúbené nastavenia].
3.
V časti [Zoznam obľúbených nastavení] vyberte obľúbené nastavenia, ktoré chcete upraviť.
Ak chcete zmeniť jeho polohu v zozname obľúbených nastavení, kliknite na [] (Posunúť zvolené obľúbené nastavenie o jedno vyššie) alebo [] (Posunúť zvolené obľúbené nastavenie o jedno nižšie).
Ak chcete odstrániť obľúbené nastavenia, vyberte obľúbené nastavenia → kliknite na položku [Odstrániť] → na zobrazenej overovacej obrazovke kliknite na položku [Áno].
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy