Karta [Obálky]

Môžete pridať prednú alebo zadnú obálku. Používajte papier, ktorý je odlišný od stránok s obsahom a nakonfigurujte nastavenia tlače súvisiace s obálkami.
[Konfigurovať nastavenia prednej obálky]/[Konfigurovať nastavenia zadnej obálky]
Nastavuje prednú alebo zadnú obálku.
[+][-]
[Vytlačiť oddeľovaciu stránku]
Vloží stranu (oddeľovaciu stranu), ktorá obsahuje používateľské meno, názov úlohy a čas pred tlačou prvej strany.
[+][-]

Príbuzné témy