Menghad Akses kepada Buku Alamat dan Fungsi Menghantar

Beberapa kes kebocoran maklumat boleh dicegah dengan mengehadkan destinasi faks dan e-mel tersedia kepada yang berdaftar dalam pelayan Buku Alamat atau LDAP, atau dengan menetapkan PIN untuk Buku Alamat supaya pengguna yang tidak dibenarkan tidak boleh menambah atau mengedit entri Buku Alamat. Anda juga boleh mengelak daripada menghantar dokumen kepada penerima yang tidak diingini jika mesin ditetapkan untuk meminta anda memasukkan nombor faks dua kali untuk pengesahan.
 
29WY-07J