Menghadkan Fungsi Penghantaran Faks

Anda boleh menetapkan pelbagai sekatan untuk penghantaran faks, yang boleh mengelakkan kebocoran maklumat kepada pihak ketiga atau menghantar dokumen ke destinasi yang tidak diingini.
 

Mengesahkan Nombor Faks Dimasukkan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan untuk memaparkan skrin pengesahan untuk menghalang pengguna daripada salah dail apabila memasukkan nombor faks destinasi menggunakan kekunci angka.
<Menu>  <Tetapan Fungsi>  <Hantar>  <Tetapan Faks>  <Sahkan Nombor Faks Dimasuk>  <Aktif>  

Menyekat Penghantaran Faks daripada Komputer

Anda boleh menghalang pengguna daripada faks PC (faks daripada komputer).
<Menu>  <Tetapan Fungsi>  <Hantar>  <Tetapan Faks>  <Benarkan TX Pemacu Faks>  <Tak Aktif>  

Menyekat Penyiaran Berturutan

Anda boleh menghalang fungsi yang secara kolektif menghantar faks ke pelbagai destinasi (Penyiaran Berturutan).
<Menu>  <Tetapan Fungsi>  <Hantar>  <Tetapan Faks>  <Hadkan Penyiaran Berjujukan>  <Aktif>  
29WY-07R