Menyekat Penggunaan Buku Alamat

 
Buku Alamat boleh ditetapkan untuk memerlukan pengguna untuk memasukkan PIN untuk menambah entri baru ke Buku Alamat atau mengedit entri yang sedia ada. Menetapkan PIN untuk Buku Alamat boleh mengurangkan risiko dokumen yang dihantar kepada penerima yang tidak diingini kerana perubahan kepada Buku Alamat hanya boleh dibuat oleh pengguna-pengguna yang mengetahui PIN.
1
Pilih <Menu> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Tetapkan Destinasi>.
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN yang betul. Melog masuk ke Mesin
3
Pilih <PIN Buku Alamat>.
4
Tentukan PIN.
Masukkan nombor, dan tekan <Guna>.
Skrin Pengesahan dipaparkan. Masukkan PIN sekali lagi untuk mengesahkan.
Anda tidak boleh mendaftar Pengenalan Diri atau PIN yang hanya terdiri daripada sifar, seperti "00" atau "0000000."
Untuk membatalkan tetapan PIN, kosongkan maklumat yang anda masukkan dalam dan pilih <Guna> dengan medan kosong.
Selain menetapkan PIN Buku Alamat, anda seterusnya boleh meningkatkan keselamatan dengan melakukan operasi berikut:
Menghadkan tambahan destinasi baru, lihat Menghadkan Destinasi Baru yang Boleh Ditentukan.
Melumpuhkan fungsi faks PC, lihat Menyekat Penghantaran Faks daripada Komputer.
29WY-07K