Menentukan Saiz dan Jenis Kertas dalam Dulang Pelbagai Guna

Skrin yang ditunjukkan di sini dipaparkan apabila kertas dimuatkan dalam dulang pelbagai guna. Ikuti arahan pada skrin untuk menentukan tetapan yang sepadan dengan saiz dan jenis kertas yang dimuatkan.
Jika skrin yang ditunjukkan di atas tidak dipaparkan apabila kertas dimuatkan
Jika anda sentiasa memuatkan kertas yang sama dalam dulang pelbagai guna, anda boleh melangkau operasi tetapan kertas dengan mendaftar saiz dan jenis kertas sebagai tetapan lalai. Apabila tetapan lalai didaftarkan, namun skrin ditunjukkan di atas tidak dipaparkan. Untuk memaparkan skrin, pilih <Tentukan Apabila Memuatkan Kertas> (Mendaftar Tetapan Kertas Lalai untuk Dulang Pelbagai Guna).
1
Pilih saiz kertas.
Jika saiz kertas yang dimuatkan tidak dipaparkan, pilih <Saiz Lain>.
Apabila memuatkan kertas saiz tersuai
2
Pilih jenis kertas.
29WY-034