Membatalkan Salinan

Jika anda ingin membatalkan penyalinan serta-merta selepas memilih <Mula>, pilih <Batal> pada skrin atau tekan  pada panel pengendalian. Anda juga boleh membatalkan penyalinan selepas menyemak status salinan.

Pilih <Batal> pada Skrin Yang Dipaparkan Semasa Penyalinan

Tekan untuk Batal

Jika Skrin Memaparkan Senarai Dokumen Apabila  Ditekan
Dokumen asal telah diimbas dan menanti untuk dicetak. Pilih dokumen salinan untuk dibatalkan dan pilih <Batal>  <Ya>.
 

Semak status tugas salinan sebelum membatal

<Pgawas Status>  <Kerja Salin/Cetak>  Pilih dokumen salinan dalam tab <Status Kerja Salin/Cetak>  <Batal>  <Ya>
29WY-03X