Menyalin

Bab ini menerangkan operasi salinan asas dan pelbagai fungsi salinan yang berguna.

Menggunakan Pengendalian Asas

Meningkatkan Kualiti Meningkatkan dan Melaraskan Kualiti Salinan

Menggunakan Fungsi Salin Berguna Fungsi Salin Berguna

29WY-03S