Memilih Jenis Dokumen Asal untuk Penyalinan

 
Anda boleh memilih kualiti imej optikal untuk salinan bergantung pada jenis dokumen asal, seperti dokumen teks sahaja, dokumen dengan carta dan graf atau foto majalah.
<Salinan>  <Tetapan Lain>  <Jenis Dokumen Asli>  Pilih jenis dokumen asal
<Teks/Foto>
Sesuai semasa menyalin dokumen yang mengandungi teks dan foto.
<Teks/Foto (Kualiti Tinggi)>
Sesuai semasa membuat salinan dokumen berkualiti tinggi yang mengandungi teks dan foto. Anda juga boleh melaraskan tahap keutamaan yang diberikan kepada kualiti teks atau foto. Laraskan tetapan mengikut skala dan pilih <Guna>.
Jika tetapan selain <Teks> ditentukan, <Laras Kepadatan Latar Belakang> ditetapkan secara automatik kepada <Laras (Manual)>. Pengendalian Salinan Asas
29WY-041