Memadamkan Sempadan Gelap Apabila Menyalin (Padam Bingkai)

 
Apabila menyalin dokumen asal yang lebih kecil daripada saiz kertas output, garisan bingkai mungkin muncul sekitar tepi imej yang disalin. Apabila menyalin menghadap halaman daripada buku tebal, sempadan gelap mungkin muncul. <Padam Bingkai> membolehkan anda memadam garisan bingkai dan sempadan gelap ini.
Lebar bingkai untuk dipadam meningkat atau berkurangan relatif dengan tetapan <Nisbah Salinan>.
<Padam Bingkai> tidak tersedia apabila menggunakan <N dalam 1>.
<Salinan> <Tetapan Lain>  <Padam Bingkai> <Aktif> Tentukan lebar bingkai yang akan dipadamkan <Seterusnya> Pilih saiz dokumen asal pada skrin <Saiz Imbasan>
Contoh: Jika anda ingin memadamkan sempadan gelap dan garisan bingkai
29WY-043