<Antara Muka Luaran>

Semua tetapan yang berkaitan dengan USB yang disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditandakan dengan pisau ().

<Tetapan USB>

Tentukan sama ada mahu mendayakan atau menyahdayakan port USB atau peranti memori USB.
<Guna sebagai Peranti USB>
Membolehkan atau melumpuhkan port USB yang digunakan untuk menyambung mesin kepada komputer. Menghadkan Sambungan USB dengan Komputer
<Tak Akt>
<Aktif>
<Gunakan Peranti Simpanan USB>
Tentukan sama ada menggunakan peranti memori USB.
<Tak Akt>
<Aktif>
29WY-08J