Senarai Menu Tetapan

Anda boleh menyesuaikan mesin berdasarkan persekitaran dan keperluan anda dengan mengkonfigurasi tetapan yang diterangkan dalam bab ini. Untuk memulakan konfigurasi, pilih <Menu> pada skrin Rumah (Skrin Rumah). Bahagian ini menerangkan apa yang setiap item dalam menu tetapan boleh mengkonfigurasi.
Bahagian ini menerangkan tetapan paparan dan rangkaian.
Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk menyesuaikan kualiti imej cetak dan fungsi pembersihan mesin.
Bahagian ini menerangkan tetapan untuk fungsi individu.
Bahagian ini menerangkan tetapan Buku Alamat.
Bahagian ini menghuraikan pengguna dan perkakasan pengurusan maklumat, tetapan keselamatan, dan lain-lain.
Anda boleh mencetak menu tetapan dalam borang senarai untuk memeriksa tetapan semasa: Senarai Cetakan bagi Tetapan
29WY-089