<Keutamaan>

Item
Penerangan
Bahagian ini menghuraikan tetapan yang berkaitan dengan melihat paparan.
Bahagian ini menerangkan tetapan papan kekunci USB.
Bahagian ini menerangkan tetapan pemasa dan tetapan tenaga.
Bahagian ini menghuraikan tetapan rangkaian.
Bahagian ini menerangkan tetapan USB dan lain-lain tetapan berkaitan.
Seksyen ini menerangkan tetapan untuk meningkatkan kebolehaksesan, seperti menyongsang warna skrin dan menetapkan masa paparan mesej.
29WY-08A