<Tetapan Keselamatan>

Semua tetapan yang berkaitan dengan fungsi pengesahan dan penyulitan disenaraikan dengan perihalan. Tetapan Lalai ditandakan dengan pisau ().

<Tetapan Pengesahan/Kata Laluan>

Anda boleh meningkatkan keselamatan fungsi pengesahan.
<Tetapan Fungsi Pengesahan>
Konfigurasikan fungsi keselamatan untuk pengesahan pengguna.
<Pengunci>
Apabila pengguna telah gagal pengesahan pengguna, tentukan sama ada untuk melumpuhkan pengguna daripada log masuk sementara ke mesin (sekatan). Apabila <Aktif> dipilih, tentukan berapa kali berturut-turut kegagalan dibenarkan sebelum sekatan diaktifkan dan juga masa yang diperlukan sebelum pengguna boleh log masuk semula setelah sekatan.
<Aktifkan Pengunci>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Ambang Pengunci>
1 hingga 10 (masa)
<Tempoh Pengunci>
1 hingga 60 (minit)
Pilihan ini tidak digunakan untuk melog masuk menggunakan ID jabatan.

<Tetapan Penyulitan>

Mengkonfigurasi tetapan untuk melumpuhkan penyulitan yang lemah atau kunci dan pensijilan menggunakan penyulitan yang lemah.
<LarngPnggunan PnyulitnLemah>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Larng Kunci/SijilPnyulitn Lemah>
<Tak Akt>
<Aktif>
29WY-09A