Menyemak Status dan Log bagi Dokumen Asal yang Diimbas

Anda boleh menyemak status dan log untuk dokumen asal yang diimbas dihantar secara terus dari mesin.
Apabila <Papar Log Kerja> ditetapkan kepada <Tak Aktif>, anda tidak boleh menyemak log untuk dokumen yang dihantar. <Papar Log Kerja>
1
Pilih <Pgawas Status>.
2
Pilih <Kerja TX>.
3
Semak status dan log untuk dokumen yang dihantar.
Untuk menyemak status bagi dokumen yang dihantar
1
Pilih dokumen yang ingin anda semak statusnya dalam tab <Status Kerja TX>.
Memaparkan maklumat terperinci tentang dokumen.
Jika anda menentukan berbilang destinasi, bilangan destinasi yang ditentukan dipaparkan pada skrin. Untuk menyemak butiran berbilang destinasi yang ditentukan, pilih <Destinasi>.
Untuk menyemak log bagi dokumen yang dihantar
1
Pilih dokumen yang ingin anda semak lognya dalam tab <Log Kerja TX>.
<OK> dipaparkan apabila dokumen berjaya dihantar dan <Ralat> dipaparkan apabila dokumen gagal dihantar kerana ia telah dibatalkan atau terdapat beberapa ralat.
Memaparkan maklumat terperinci tentang dokumen.
Apabila nombor tiga digit ditunjukkan sekiranya <Ralat>
Nombor ini mewakili kod ralat. Langkah tindakan untuk Setiap Kod Ralat
29WY-05S