Menghantar I-Faks

Untuk menghantar faks ke komputer atau peranti serasi I-Faks lain, tentukan alamat e-mel dan bukannya nombor faks sebagai destinasi. Jika anda menghantar I-Faks ke komputer, ia dihantar sebagai lampiran e-mel dalam format TIFF. Dan dengan cara yang sama seperti semasa anda menghantar e-mel ke komputer, anda boleh menentukan berbilang destinasi dan menentukan destinasi Sk dan Sks.
1
Letakkan dokumen asal. Meletakkan Dokumen Asal
2
Pilih <Imbas> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
Jika skrin log masuk muncul, tentukan nama pengguna, kata laluan dan pelayan pengesahan. Melog masuk ke Penghantaran Dibenarkan
3
Pilih <I-Faks> dalam skrin Ciri Asas Imbasan. Skrin Ciri Asas Imbasan
4
Tentukan destinasi.
 
Menentukan daripada Buku Alamat
Menentukan daripada Nombor Dail Berkod
Memasukkan Destinasi Secara Terus
Menentukan Destinasi dalam Pelayan LDAP
Jika skrin pada destinasi sudah ditentukan muncul
Anda hanya boleh menghantar ke alamat e-mel anda sendiri. Untuk menghantar ke destinasi lain, anda mesti mengkonfigurasi tetapan pengesahan fungsi penghantaran supaya penghantaran e-mel tidak dihadkan. Hubungi pentadbir anda untuk mendapatkan butiran. Pengesahan Pelayan LDAP
Menentukan destinasi daripada rekod penghantaran
Anda juga boleh memanggil balik destinasi yang digunakan sebelum ini. Memanggil Semula Tetapan Yang Digunakan Sebelum Ini untuk Penghantaran/Penyimpanan (Tetapan Panggil Semula)
5
Tentukan berbilang destinasi, termasuk destinasi Sk/Sks, sebagaimana yang diperlukan.
Pilih kaedah yang digunakan untuk menentukan destinasi dalam tab <Tentukan Destinasi> dan kemudian, tentukan lokasi.
Jika anda telah memilih <Pelayan LDAP> atau <Tentukan Saya sebagai Destinasi>, destinasi ditentukan dalam medan <Kpd>.
Alamat <Sk> dan <Sks> hanya boleh dipilih menggunakan <Buku Alamat> atau <Dail Berkod>.
Untuk memadamkan destinasi
Jika anda telah menentukan berbilang destinasi, anda boleh memadamkan destinasi sebagaimana yang diperlukan.
6
Tentukan tetapan imbasan sebagaimana yang diperlukan.
Untuk maklumat lanjut tentang setiap tetapan, lihat Menghantar Data melalui E-mel atau Menyimpan Data ke Folder Kongsi atau Pelayan FTP atau Mengimbas Dengan Jelas.
7
Tentukan subjek, mesej dan alamat balas kepada untuk e-mel sebagaimana yang diperlukan.
Untuk menentukan subjek/mesej
Untuk menentukan alamat balas kepada
Tentukan alamat balas kepada apabila anda ingin memaklumkan penerima alamat e-mel yang berbeza daripada mesin sebagai alamat balas kepada. Pilih alamat balas kepada sasaran dari destinasi yang berdaftar dalam Buku Alamat dan tentukannya. Jika destinasi belum didaftarkan dalam Buku Alamat, lihat Mendaftar Destinasi.
8
Pilih <Mula>.
Jika skrin <Sahkan Destinasi> dipaparkan, semak sama ada destinasi betul dan kemudian, pilih <Mula Mengimbas>.
Imbasan dokumen asal bermula.
Jika anda mahu membatalkannya, pilih <Batal>  <Ya>. Membatalkan Penghantaran Faks
Apabila meletakkan dokumen asal dalam penyuap dengan langkah 1
Apabila imbasan lengkap, I-Faks dihantar.
Apabila meletakkan dokumen asal di atas kaca platen dengan langkah 1
Jika skrin <Pengesahan SMTP> muncul
Masukkan nama pengguna dan kata laluan dan pilih <Guna>.
Jika Ralat Penghantaran Berlaku
Pemberitahuan ralat kadang-kadang dihantar ke alamat e-mel yang ditetapkan ke mesin. Jika anda meninggalkannya begitu sahaja, ia boleh menyebabkan kapasiti baki peti mel yang tidak mencukupi bergantung pada pelayan mel anda. Anda disyorkan supaya mengosongkan peti mel secara berkala.
Untuk mengosongkan peti mel
Apabila peti mel dikosongkan, semua e-mel dalam peti mel pelayan dipadamkan. Apabila anda menentukan akaun e-mel yang biasa anda guna, anda hendaklah menyemak dahulu sama ada sebarang e-mel dalam peti mel perlu disimpan.
Jika anda sentiasa ingin menghantar dengan tetapan yang sama: Mengubah Tetapan Lalai untuk Fungsi
Jika anda ingin mendaftar gabungan tetapan untuk digunakan apabila perlu: Mendaftar Tetapan yang Kerap Digunakan
Jika anda ingin menentukan nama penghantar I-Faks: <Daftar Nama Unit>
29WY-052