Penyediaan

Sebelum menggunakan fungsi mesin, keadaan persekitaran mesti ditetapkan terlebih dahulu. Untuk bermula, periksa urutan aliran yang diperlukan untuk melengkapkan penyediaan dan kemudian, lakukan tetapan sebenar. Persediaan Diperlukan Sebelum Guna
Mengkonfigurasi Tetapan Asal Mesin (Panduan Penyediaan)
Anda boleh mengkonfigurasi dengan mudah tetapan asal yang diperlukan untuk menggunakan mesin, seperti tarikh, masa dan tetapan rangkaian, dengan mengikut panduan pada skrin. Menyediakan Menggunakan Panduan Persediaan
29WY-000