Menyediakan Menggunakan Panduan Persediaan

Apabila mesin dihidupkan (MENGHIDUPKAN Mesin) untuk kali pertama, Panduan Penyediaan bermula untuk membantu anda mengkonfigurasikan tetapan asal mesin dengan mengikuti panduan pada skrin. Dalam Panduan Penyediaan, skrin tetapan dipaparkan dalam susunan berikut.
Langkah 1
Tetapkan bahasa yang akan dipaparkan pada skrin panel pengendalian atau dalam laporan, serta negara atau rantau di mana mesin akan digunakan.
1
Pilih bahasa.
2
Pilih <Ya>.
3
Pilih negara atau rantau.
Langkah 2
Laraskan tarikh/masa mesin.
1
Pilih zon waktu.
Apakah itu UTC?
Waktu Universal Berkoordinat (UTC) adalah standard masa utama apabila dunia mengawal jam dan masa. Tetapan zon masa UTC yang betul yang diperlukan untuk komunikasi Internet.
2
Masukkan tarikh dan masa, kemudian pilih <Guna>.
Ketik medan entri dan masukkan tarikh dan masa.
Langkah 3
Tetapkan PIN untuk mengakses Remote UI. Oleh sebab Remote UI boleh digunakan untuk mengubah tetapan mesin dari komputer, tetapan PIN adalah disyorkan.
1
Pilih <Ya>.
Jika anda memilih <Tidak>, PIN tidak ditetapkan dan Panduan Penyediaan diteruskan ke langkah 4.
Anda juga boleh menetapkan ukuran keselamatan akses bagi Remote UI kemudian. Menetapkan PIN UI Kawalan Jauh
2
Masukkan PIN dan kemudian pilih <Guna>.
3
Masukkan PIN yang sama dan kemudian, pilih <Guna>.
Langkah 4
Konfigurasikan tetapan untuk menyambung ke rangkaian menggunakan LAN wayarles.
1
Pilih <Ya>.
Jika anda memilih <Tidak>, LAN wayarles tidak ditetapkan dan Panduan Penyediaan diteruskan ke langkah 5.
2
Pilih <OK>.
3
Pilih kaedah tetapan.
Untuk maklumat lanjut tentang tetapan LAN wayarles, lihat Menyambung ke LAN wayarles.
Langkah 5
Butang sekali sentuh dirujuk sebagai "Application Library" (Perpustakaan Aplikasi) disediakan dalam Rumah skrin. Anda boleh membaca penerangan setiap fungsi.
1
Untuk menyelesaikan Panduan Penyediaan, pilih <Tamat>.
 
Apabila Panduan Penyediaan lengkap, skrin Rumah muncul.
29WY-004