Persediaan Diperlukan Sebelum Guna

Sediakan mesin menurut langkah 1 hingga 5 mengikut susunan. Untuk maklumat lanjut mengenai langkah tertentu, klik pada pautan untuk pergi ke seksyen yang berkenaan. Selain itu, untuk menggunakan mesin dengan selamat, periksa juga Mengelakkan Capaian Tanpa Keizinan.
Langkah 1
Langkah 2
Konfigurasikan tetapan rangkaian yang tidak dilitupi dalam Panduan Penyediaan. Jika anda tidak perlu menggunakan Panduan Penyediaan, konfigurasikan tetapan rangkaian dari sini.
Langkah 3
Langkah 4
Langkah 5
Tetapan daripada Remote UI
Apabila tetapan persekitaran rangkaian lengkap, anda boleh menetapkan mesin dengan cekap dari komputer menggunakan Remote UI. Memulakan UI Kawalan Jauh
Mengimport data dari mesin lain untuk menjimatkan masa
Selagi model adalah sama, anda boleh menyimpan data tetapan yang didaftarkan pada pencetak Canon/mesin multifungsi lain ke komputer (eksport) dan memuatkan data tetapan ke mesin ini (import). Mengimport/MengEksport Data Tetapan
29WY-002