Menetapkan Alamat IP

Menyambungkan mesin ke rangkaian memerlukan alamat IP rangkaian yang unik. Dua versi alamat IP tersedia: IPv4 dan IPv6. Konfigurasikan tetapan ini bergantung pada persekitaran rangkaian. Untuk menggunakan alamat IPv6, anda perlu mengkonfigurasi tetapan alamat IPv4 dengan betul.
 
29WY-00J