Een bestemmingsadres verzenden dat kan worden gebruikt met de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) / [Scan] (Scannen) van het apparaat

U kunt een bestemmingsadres verzenden dat is opgeslagen in het adresboek van de mobiele terminal van het apparaat. Het verzonden bestemmingsadres kan worden opgegeven als een bestemming wanneer u de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) / [Scan] (Scannen) op het apparaat gebruikt. U kunt ook een onderwerp, tekst en bestandsnaam in de app invoeren en naar het apparaat verzenden. Als u het apparaat selecteert waarnaar u de bestemming wilt verzenden, kunt u Bluetooth of een QR-code gebruiken.

Vereisten

[App Settings] (App-instellingen) > [User Information] (Gebruikersinformatie) is ingesteld. (Wanneer de functie gebruikersverificatie op het apparaat is ingesteld)

Procedures

Geef met de mobiele terminal de bestemming op

1.Tik in het beginscherm op [Other Functions] (Overige functies) > [Provide Address] (Vul adres in).
2.Voer een bestemmingsadres/CC/onderwerp/bestandsnaam/tekst in.

Selecteer een apparaat en verzend het bestemmingsadres

Als u het apparaat met Bluetooth selecteert
Handelingen op de mobiele terminal
3.Tik op [Next] (Volgende) in het scherm [Provide Address] (Vul adres in).
4.Selecteer het apparaat dat u gebruikt in het scherm [Nearby Printers] (Printers in de buurt).
Het bestemmingsadres wordt naar het geselecteerde apparaat verzonden.
Het apparaat wordt niet herkend
Ga naar een plek waar het apparaat zichtbaar is en tik op [Search] (Zoek). Een apparaat kan ongeveer binnen 2 m/80 inches door Bluetooth worden herkend.
Als het scherm [Usage] (Gebruik) wordt weergegeven
Voer de PIN code in volgens de instructies op het scherm en registreer (koppel) het apparaat in de mobiele terminal als een apparaat dat met Bluetooth is verbonden.
Als het scherm [Wi-Fi Settings] (Wifi-instellingen) wordt weergegeven
Maak volgens de instructies op het scherm verbinding met het opgegeven netwerk met de Wi-Fi-instellingen van iOS.
Als het scherm [Adjust Sensitivity] (Pas gevoeligheid aan) / [Adjust Sensitivity for Login] (Pas gevoeligheid voor aanmelden aan) wordt weergegeven
U moet de Bluetooth-gevoeligheid aanpassen voor de mobiele terminal die u gebruikt. Pas de gevoeligheid aan volgens de instructies op het scherm.
Als u het apparaat met een QR-code selecteert
Handelingen op het apparaat
3.Geef de QR-code van de [Mobile Portal] (Mobiele portal) weer op het apparaat.
Handelingen op de mobiele terminal
4.Tik op [Next] (Volgende) in het scherm [Provide Address] (Vul adres in).
5.Als het scherm [Nearby Printers] (Printers in de buurt) wordt weergegeven, tikt u op [Select from QR Code] (Selecteer uit QR-code).
6.Houd de QR-code op het bedieningspaneel van het apparaat binnen het kader van het weergegeven camerascherm.
Als de QR-code binnen het kader staat, scant de app de QR-code automatisch.
Het bestemmingsadres wordt naar het apparaat verzonden dat met de QR-code is geselecteerd.
Als het scherm [Wi-Fi Settings] (Wifi-instellingen) wordt weergegeven
Maak volgens de instructies op het scherm verbinding met het opgegeven netwerk met de Wi-Fi-instellingen van iOS.
OPMERKING
Als u [Provide Address to Selected Printer] (Vul adres in van geselecteerde printer) inschakelt in [App Settings] (App-instellingen) > [Provide Address] (Vul adres in), kunt u een bestemmingsadres verzenden naar het apparaat dat in het beginscherm van de app wordt weergegeven. In dit geval hoeft u het apparaat niet te selecteren nadat u elk item in het scherm [Provide Address] (Vul adres in) hebt ingevoerd.
Als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren, voer het dan in [Remote UI Access PIN] (PIN voor gebruikersinterface op afstand) in.

Resultaat

Er wordt in de app een bericht weergegeven waarin staat dat de verzending van een bestemmingsadres is voltooid.
Controleer of het verzonden bestemmingsadres in het bedieningspaneel van het apparaat is ingesteld als de bestemming en ga verder met de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) / [Scan] (Scannen).

Verwante onderwerpen