Scannen (imageRUNNER ADVANCE-serie bij gebruik van de [Scan and Send] (Scan en verzend)-functie)

U kunt gescande gegevens ontvangen op uw mobiele terminal met de [Scan and Send] (Scan en verzend)-functie van een multifunctioneel apparaat.

Procedures

De hostnaam van het mobiele apparaat controleren

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business en registreer/selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken.
2.Tik in het beginscherm Canon PRINT Business op [Scan] (Scannen).
3.Controleer de [Host Name] (Hostnaam) in het scanscherm.

Een origineel scannen op het apparaat

1.Leg het origineel op de glasplaat of in de invoermodule.
2.Druk op [Scan and Send] (Scan en verzend) → [New Destination] (Nieuwe bestemming).
3.Druk op [File] (Bestand).
4.Stel in het scherm [File] (Bestand) de bestemming in.
[Protocol]:
Selecteer [WebDAV].
[Host Name] (Hostnaam):
Voer de hostnaam in die wordt weergegeven in het scherm [Scan] (Scannen) van Canon PRINT Business.
5.Druk op [OK].
6.Wijzig de scaninstellingen.
7.Druk op [] (Start).

Resultaat

De gescande gegevens worden opgeslagen en de voorbeeldweergave wordt geopend.

JPEG/PDF

Er wordt een voorbeeld weergegeven in de voorbeeldweergave.

TIFF/OOXML/XPS

Er wordt een bestandspictogram weergegeven in de voorbeeldweergave.

Verwante onderwerpen