Skrive ut filer

Du kan skrive ut filer som er lagret på den mobile terminalen eller i nettskyen.

Forutsetninger

Når du utfører PDF-direkteutskrift

For enheter som er kompatible med PDF-direkteutskrift*, kan du sende en PDF-fil direkte til enheten og skrive den ut.
Enheten du bruker, er kompatibel med PDF-direkteutskrift.*
* [] vises i [Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet.
I [Printer Details] (Skriverdetaljer)-skjermbildet > [Printer Settings] (Skriverinnstillinger) > er [Print Options] (Utskriftsalternativer), [PDF Direct Print] (PDF-direkteutskrift) satt til på.
MERK
For andre enheter enn de ovenfor brukes gjengivelsesprosessen for utskrift i den mobile terminalens operativsystem.

Prosedyrer

Velge filen du vil skrive ut

1.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Documents] (Dokumenter).
2.Trykk på [Files] (Filer).
3.Velg filen som skal skrives ut på den viste filvalgskjermen.
Hvis du velger en PDF-fil og meldingen [This document is password protected.] (Dette dokumentet er passordbeskyttet.) vises, skriver du inn passordet som er definert i PDF-filen.
Forhåndsvisningsskjermen for dokumenter vises.
4.I forhåndsvisningsskjermen, trykk på [].
5.Hvis du skal skrive ut en Microsoft Excel-fil (xls og xlsx), går du til skjermbildet for å velge et ark, velger arket du vil skrive ut, og trykker på [Preview] (Forhåndsvisning).
Skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning) vises.

Skrive ut den valgte filen

1.Trykk på [Printer] (Skriver), og velg enheten du vil skrive ut på.
2.Trykk på utskriftsinnstillingene for å endre dem.
3.Kontroller forhåndsvisningen på [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen.
Kontrollere andre og påfølgende sider
Trykk på miniatyrbildet for å forstørre forhåndsvisningen. Hvis du skriver ut en fil med flere sider, kan du kontrollere den andre siden og etterfølgende sider som forstørrede forhåndsvisninger.
Slette unødvendige sider
Trykk på miniatyrbildet for å forstørre forhåndsvisningen. Vis unødvendige sider, og trykk på [].
Om bildekorrigering
Hvis forhåndsvisningen av Microsoft Office-filer ikke vises ordentlig, eller hvis sideoppsettet er brutt opp, kan de forbedres ved hjelp av Data Conversion Service. Hvis du vil bruke Data Conversion Service, trykk på [Image Correction] (Bildekorrigering).
Utfør [Image Correction] (Bildekorrigering) etter at du er ferdig med å angi utskriftsinnstillinger.
Hvis du bruker Data Conversion Service til å skrive ut en Excel-fil, vil alle arkene bli skrevet ut selv om du valgte ett ark som skulle skrives ut da du valgte filen. Etter at dataene er konvertert, kan du slette uønskede sider via skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning).
4.I [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen, trykk på [Print] (Utskrift).

Resultat

Den valgte filen skrives ut.

Beslektede emner