Skicka en destinationsadress som kan användas med funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna) för enheten

Du kan skicka en destinationsadress som lagrats i den mobila terminalens adressbok till enheten. Den skickade destinationsadressen kan anges som en destination när du använder funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna) på enheten. Du kan också ange ett ämnesnamn, text och filnamn i appen och skicka det till enheten. När du väljer den enhet du vill skicka till kan du använda Bluetooth eller en QR-kod.

Förutsättningar

[App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation) är inställt. (Om användarautentisering har angetts i enheten)

Procedurer

Ange destination med den mobila terminalen

1.På startskärmen trycker du på [Other Functions] (Andra funktioner) > [Provide Address] (Ange adress).
2.Ange destinationsadress/CC/ämne/filnamn/text.

Välj en enhet och skicka destinationsadressen

När du väljer enhet med Bluetooth
Åtgärder på den mobila terminalen
3.Tryck på [Next] (Nästa) på skärmen [Provide Address] (Ange adress).
4.Välj den enhet som du använder på skärmen [Nearby Printers] (Lokala skrivare).
Destinationsadressen skickas till den valda enheten.
Om enheten inte har identifierats
Gå till en plats där enheten är synlig och tryck på [Search] (Sök). Det beräknade avståndet inom vilket en enhet kan identifieras av Bluetooth är 2 m/80 inches.
Om skärmen [Usage] (Användning) visas
Ange PIN-koden enligt instruktionerna på skärmen och registrera (parkoppla) enheten i den mobila terminalen som en enhet som är ansluten via Bluetooth.
Om skärmen [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-inställningar) visas
Anslut till det angivna nätverket med iOS-enhetens Wi-Fi-inställningar enligt anvisningarna på skärmen.
Om skärmen [Adjust Sensitivity] (Justera känslighet)/[Adjust Sensitivity for Login] (Justera känslighet för inloggning) visas
Bluetooth-känslighetsjustering är nödvändig för den mobila terminal du använder. Justera känsligheten i enlighet med anvisningarna på skärmen.
När du väljer enheten med QR-kod
Åtgärder på enheten
3.Visa QR-koden från [Mobile Portal] (Mobilportal) på enheten.
Åtgärder på den mobila terminalen
4.Tryck på [Next] (Nästa) på skärmen [Provide Address] (Ange adress).
5.Om skärmen [Nearby Printers] (Lokala skrivare) visas, trycker du på [Select from QR Code] (Välj med QR-kod).
6.Ange QR-koden som visas på enhetens kontrollpanel inom ramen för kameraskärmen som visas.
När QR-koden ligger innanför kanterna skannar appen QR-koden automatiskt.
Destinationsadressen skickas till enheten som valts med QR-koden.
Om skärmen [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-inställningar) visas
Anslut till det angivna nätverket med iOS-enhetens Wi-Fi-inställningar enligt anvisningarna på skärmen.
OBS!
Om du aktiverar [Provide Address to Selected Printer] (Ange adress för vald skrivare) i [App Settings] (App-inställningar) > [Provide Address] (Ange adress), kan du skicka en destinationsadress till enheten som visas på appens startskärm. I det här fallet behöver du inte välja enheten efter varje objekt du anger på skärmen [Provide Address] (Ange adress).
Om du måste ange ett lösenord gör du det i [Remote UI Access PIN] (PIN för fjärråtkomst till UI).

Resultat

Ett meddelande om att sändningen av destinationsadressen har slutförts visas i appen.
Kontrollera att den skickade destinationsadressen har ställts in som destination på enhetens kontrollpanel och fortsätt att använda funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna).

Relaterade ämnen