Skriva ut filer

Du kan skriva ut filer som har sparats på den mobila enheten eller i molnlagring.

Förutsättningar

När du kör PDF-direktutskrift

För en enhet som har funktioner för PDF-utskrift* kan du skicka en PDF-fil direkt till enheten och skriva ut den.
Den enhet du använder är kompatibel med direktutskrift för PDF.*
* [] visas på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare).
På skärmen [Printer Details] (Skrivarinformation) > har [Printer Settings] (Skrivarinställningar) > [Print Options] (Utskriftsalternativ), [PDF Direct Print] (Direktutskrift för PDF) aktiverats.
OBS!
För andra enheter än ovanstående körs renderingen för utskrift i den mobila terminalens operativsystem.

Procedurer

Välja den fil som ska skrivas ut

1.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [Documents] (Dokument).
2.Tryck på [Files] (Filer).
3.Välj filen som ska skrivas ut på skärmen för filval som visas.
När du väljer en PDF-fil och ett meddelande visas med texten [This document is password protected.] (Dokumentet är lösenordsskyddat) måste du ange lösenordet för PDF-filen.
Skärmen för att förhandsgranska dokumentet visas.
4.På förhandsgranskningsskärmen trycker du på [].
5.För Microsoft Excel-filer (xls och xlsx), på skärmen där du väljer ett ark, väljer du det ark du vill skriva ut → tryck sedan på [Preview] (Förhandsgranska).
Skärmen [Preview] (Förhandsgranska) visas

Skriva ut den valda filen

1.Tryck på [Printer] (Skrivare) och välj enheten som ska användas för utskrifter.
2.Tryck på utskriftsinställningarna om du vill ändra dem.
3.Kontrollera förhandsgranskningen på skärmen [Preview] (Förhandsgranska).
Så här kontrollerar du den andra sidan och efterföljande sidor
Om du trycker på miniatyrbilden visas en förstorad förhandsgranskning. Om du skriver ut en fil med flera sidor kan du kontrollera den andra sidan och efterföljande sidor som förstorade förhandsgranskningsbilder.
Ta bort onödiga sidor
Om du trycker på miniatyrbilden visas en förstorad förhandsgranskning. Visa onödiga sidor och tryck på [].
Om bildkorrigering
Om förhandsgranskningar av Microsoft Office-filer inte visas korrekt eller om deras layout är felaktig kan de förbättras med Data Conversion Service. Om du vill använda Data Conversion Service, tryck på [Image Correction] (Bildkorrigering).
Utför [Image Correction] (Bildkorrigering) när du har slutfört utskriftsinställningarna.
Om du använder Data Conversion Service till att skriva ut en Excel-fil kommer alla sidor att skrivas ut, även om du väljer vilket ark som ska skrivas ut när du väljer filen. Efter datakonverteringen raderar du oönskade sidor på skärmen [Preview] (Förhandsgranska).
4.På skärmen [Preview] (Förhandsgranska) trycker du på [Print] (Skriv ut).

Resultat

Den valda filen skrivs ut.

Relaterade ämnen