Printing af filer

Du kan printe filer gemt på en mobil enhed eller i en cloud-lagringstjeneste.

Forudsætninger

Ved udførelse af PDF direct printing

For enheder, der er kompatible med PDF direct printing*, kan du sende en pdf-fil direkte til enheden og printe den.
Den enhed, du bruger, er PDF Direct Print-kompatibel.*
* [] vises på skærmen [Select Printer] (Vælg printer).
På skærmen [Printer Details] (Printeroplysninger) > [Printer Settings] (Printerindstillinger) > [Print Options] (Printindstillinger) er [PDF Direct Print] (Direkte PDF-print) indstillet til at være aktiveret.
BEMÆRK
For andre enheder end de ovennævnte udføres gengivelsesprocessen for print i den mobile enheds operativsystem.

Procedurer

Valg af fil, der skal printes

1.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [Documents] (Dokumenter).
2.Tryk på [Files] (Filer).
3.Vælg den fil, der skal printes, på skærmen til valg af filer.
Når du vælger en PDF-fil, og hvis meddelelsen [This document is password protected.] (Dette dokument er beskyttet med adgangskode.) vises, skal du indtaste den adgangskode, der er angivet i PDF'en.
Skærmen med eksempelvisning af dokumentet vises.
4.Tryk på [] på skærmen med eksempelvisning.
5.Når det gælder Microsoft Excel-filer (xls og xlsx), skal du på skærmen til valg af et ark vælge det ark, du vil printe → tryk på [Preview] (Eksempel).
Skærmen [Preview] (Eksempel) vises.

Printe den valgte fil

1.Tryk på [Printer], og vælg den enhed, der skal bruges til at printe.
2.Tryk på printerindstillingerne for at ændre dem.
3.Kontrollér eksemplet på skærmen [Preview] (Eksempel).
For at kontrollere den anden og følgende sider
Ved at trykke på miniaturebilledet vises et forstørret eksempel. Hvis du printer en fil med flere sider, kan du kontrollere den anden og de efterfølgende sider som udvidede eksempler.
For at slette unødvendige sider
Ved at trykke på miniaturebilledet vises et forstørret eksempel. Vis unødvendige sider, og tryk på [].
Om billedkorrektion
Hvis eksempelvisning i Microsoft Office ikke er tilfredsstillende, eller hvis layoutet er opbrudt, kan det forbedres ved brug af Data Conversion Service. Hvis du vil bruge Data Conversion Service, skal du trykke på [Image Correction] (Korrektion af billede).
Udfør [Image Correction] (Korrektion af billede), når du har fuldført printindstillingerne.
Hvis du bruger Data Conversion Service til at printe en Excel-fil, printes alle ark, også selvom du vælger det ark, der skal printes, når du vælger filen. Efter datakonverteringen skal du slette uønskede sider på skærmen [Preview] (Eksempel).
4.På skærmen [Preview] (Eksempel) skal du trykke på [Print].

Resultat

Den valgte fil er printet.

Relaterede emner