Skenování (řada imageRUNNER ADVANCE)

Data naskenovaná v multifunkčním zařízení můžete přijímat v koncovém mobilním zařízení.
U zařízení řady imageRUNNER ADVANCE můžete ke skenování a konfiguraci jeho nastavení z koncového mobilního zařízení využít funkci [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení) multifunkčního zařízení.
Pokud funkci [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení) použít nelze, můžete ke skenování a konfiguraci jeho nastavení nainstalovat bezplatnou aplikaci Canon Mobile Scanning MEAP Application do zařízení imageRUNNER ADVANCE.
Pomocí dotykového panelu multifunkčního zařízení spusťte funkci Scan for Mobile nebo aplikaci Canon Mobile Scanning MEAP Application a proveďte příslušné operace na koncovém mobilním zařízení.

Nezbytné předpoklady

Při používání funkce [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení)

Je aktivována funkce [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení).
Pokud je aktivována funkce ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, pak se pro přihlášeného uživatele použijí uživatelská oprávnění k funkci [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení).
POZNÁMKA
Pokud nemůžete použít funkci Scan for Mobile nebo aplikaci Canon Mobile Scanning MEAP Application, nakonfigurujte nastavení skenování pomocí funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) multifunkčního zařízení.

Postupy

Příprava multifunkčního zařízení

1.Umístěte předlohu na sklo skeneru nebo do podavače multifunkčního zařízení.
2.Stiskněte ikonu [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení) nebo [Canon Mobile Scanning] (Mobilní skenování Canon) na displeji dotykového panelu.
Pokud se výše uvedená ikona nezobrazí, změňte zobrazení stisknutím položky [Show All] (Zobrazit vše) v nabídce Main Menu.
3.Pokud budete požádáni, abyste se přihlásili, zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.
4.Na obrazovce [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Soubory aplikace Canon Mobile Scanning MEAP) potvrďte [Device Name] (Název zařízení) a [IP Address] (Adresa IP).

Provádění činností pomocí koncového mobilního zařízení

1.Klepnutím na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business zaregistrujte nebo vyberte zařízení, které chcete používat.
Použijte název zařízení a adresu IP zobrazené na obrazovce [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Soubory aplikace Canon Mobile Scanning MEAP) na multifunkčním zařízení.
2.Na domovské obrazovce klepněte na položku [Scan] (Skenovat).
3.Na obrazovce [Scan] (Skenovat) nakonfigurujte nastavení skenování.
4.Klepněte na ikonu [Scan] (Skenovat).
Při skenování ze skla skeneru
Na ovládacím panelu multifunkčního zařízení se zobrazí potvrzovací obrazovka.
Pokud chcete ve skenování pokračovat:
Vložte předlohu → stiskněte tlačítko [] (Start).
Pokud chcete skenování ukončit:
Stiskněte tlačítko [Start Sending] (Spustit odesílání).
POZNÁMKA
Při skenování obou stran předlohy s využitím podavače je k vyrovnání orientace sudých a lichých stránek třeba nastavit položku [2-Sided Original] (Oboustranná předloha) tak, aby odpovídala směru vazby předlohy.
Avšak pro zařízení, pro něž se na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu) zobrazí ikona [], nastavte při skenování předloh s orientací na šířku položku [2-Sided Original] (Oboustranná předloha) následujícím způsobem.
Pro oboustranné předlohy typu kniha s vazbou na krátké straně: [Calendar Type] (Typ kalendář)
Pro oboustranné předlohy typu kalendář s vazbou na dlouhé straně: [Book Type] (Typ kniha)

Výsledek

Naskenovaná data se uloží a zobrazí se obrazovka náhledu dokumentu.

JPEG/PDF

Na obrazovce náhledu dokumentu se zobrazí náhled.

TIFF/OOXML

Na obrazovce náhledu dokumentu se zobrazí ikona souboru.

Související témata