Bruke appen for å sende fakser fra en enhet

Med denne appen kan du sende fakser fra en enhet og endre faksinnstillingene.
En knapp for sending av faks med standardinnstillinger er registrert som standard, men du kan også registrere egendefinerte innstillinger.
Ved å registrere ofte brukte innstillinger og mål i knappene, kan du utføre registrerte operasjoner ved å trykke på en knapp.

Forutsetninger

Enheten som brukes tillater at jobber utføres fra mobile terminaler
Følg prosedyren nedenfor for å aktivere innstillingene fra kontrollpanelet på enheten.
Vis [Management Settings] (Administrasjonsinnstillinger) > [License/Other] (Lisens/annet) fra (Settings/Registration) → sett [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Tillat at jobber utføres fra mobilenhet) til [On] (På).
[Log in as Guest user] (Logg på som gjestebruker) er deaktivert i [App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon)
MERK
Hvis enhetens brukerautentisering er aktivert og [Display When Function Is Selected] (Vis når funksjon er valg) er konfigurert i [Login Screen Display Settings] (Visningsinnstillinger for påloggingsskjerm), vises et av følgende skjermbilder før operasjonen utføres.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Hvis programvaretastaturet vises på autentiseringsskjermen for tastaturet, lukker du programvaretastaturet før du utfører operasjonen.

Prosedyrer

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business.
[Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet vises.
2.Velg enheten du bruker.
3.Trykk på [Other Functions] (Andre funksjoner) i startskjermen til Canon PRINT Business.
4.Trykk på [Fax] (Faks).
Når du sender en faks med standardinnstillingene
5.I [Fax] (Faks)-skjermen, trykk på [Fax] (Faks).
6.Angi måladressen.
Du kan trykke på [+] for å åpne den mobile terminalens adressebok og spesifisere et mål.
Standardinnstillingene for faks er spesifiserte, men du kan trykke på en innstilling for å endre den.
7.Plasser originalene på enheten, og trykk på [Start].
Jobben kan bli kansellert dersom du plasserer originalene etter at du har trykket på [Start].
8.Bekreft målet på skjermbildet som vises, og trykk på [OK].
Hvis skjermbildet [Enter PIN Code] (Angi PIN-kode) vises, angir du den firesifrete PIN-koden som vises på enhetsskjermbildet.
MERK
Du kan aktivere [App Settings] (App-innstillinger) > [Confirm Entered Fax Number] (Bekreft angitt faksnummer) for å vise et felt for bekrefting av angitt faksnummer når du angir et mål manuelt.
Appen har kanskje ikke tilgang til mål, avhengig av adressebokappen du bruker. I dette tilfellet bruker du en annen adressebokapp.
Når du registrerer en ny knapp
5.I [Fax] (Faks)-skjermen, trykk på [Add Button] (Legg til knapp).
6.Spesifiser innstillingene som skal registreres på knappen, faksnummeret for målet og knappens navn, og trykk på [Store] (Butikk).

Resultat

Faksen blir sendt til det spesifiserte målet.
Hvis du registrerte en ny knapp, legges den til på skjermbildet [Fax] (Faks).
MERK
For å endre innstillingene til en registrert knapp, trykk på [] til høyre for knappen.
For å sortere knappene eller slette en knapp, trykk på ikonet Edit øverst til høyre i skjermbildet.
Hvis følgende melding vises "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.", logger du deg på enheten før du utfører operasjonen eller endrer enhetens innstillinger for visuelle meldinger.
Hvis følgende melding vises "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.", sjekker du enhetens [Fax] (Faks)-innstillinger, og endrer eventuelle innstillinger som ikke samsvarer med innstillingene spesifisert i appen.

Beslektede emner