Risiko ved kommunikasjon med et selvsignert sertifikat

Når mobile terminaler og enheter er koblet sammen via Wi-Fi, blir et serversertifikat som installert i enheten, brukt til kryptert kommunikasjon. Serversertifikatet som var installert i enheten da den ble levert, er et selvsignert sertifikat.
Når du bruker et selvsignert sertifikat, er det en mulighet for at konfidensiell informasjon som brukernavn, passord osv. kommer på avveie under et man-in-the-middle-angrep, for eksempel om en PC antar at enheten er installert på intranettet.
For å forhindre man-in-the-middle-angrep og sørge for at sikkerheten er sterk, er det nødvendig å installere et autentisert serversertifikat i enheten. Kontakt enhetsadministratoren om installasjon av et serversertifikat.