Funksjoner som kan bruke NFC

Hvis enheten og den mobile terminalen du bruker, støtter NFC, kan du starte appen, velge en enhet, skrive ut data og sende et mål til [Scan and Send] (Skann og send) / [Scan] (Skanning)-funksjonen til enheten ganske enkelt ved å berøre NFC-merket på enheten. Hvis Wi-Fi-innstillingene til den mobile terminalen er deaktivert, aktiveres de automatisk, og den mobile terminalen kobles til Wi-Fi-nettverket. I skjermbilder der funksjoner i appen som støttes av NFC, kan brukes, vises [].
Hvis du bruker en annen enhet enn en som støtter direkte tilkobling, må enheten og den mobile terminalen kobles til samme nettverk.
Følgende funksjoner er kompatible med NFC.
Starte appen
Hvis du berører NFC-merket på enheten i en tilstand der appen ikke er startet, startes appen, og enheten du har berørt, registreres/velges.
Velge en enhet
Hvis du berører den når appen er starte, registreres/velges den berørte enheten.
Skrive ut forhåndsviste data
Hvis du berører den i en tilstand der data vises i skjermbildet for forhåndsvisning av dokumenter eller skjermbildet [Preview] (Forhåndsvisning), skrives dataene ut av enheten du har berørt. Utskriftsinnstillingene som ble konfigurert sist det ble foretatt utskrift, brukes. Hvis du bruker en annen skriver enn sist du foretok en utskrift, skrives dataene ut med standardinnstillingene.
Sende et mål til en enhet med [Scan and Send] (Skann og send) / [Scan] (Skanning)-funksjonen
Når du legger inn et mål for [Scan and Send] (Skann og send) / [Scan] (Skanning)-funksjonen på enheten ved å berøre enheten i en tilstand der målet er angitt på [Other Functions] (Andre funksjoner) > [Provide Address] (Angi adresse) > [Provide Address] (Angi adresse)-skjermen i denne appen, sendes målet til den berørte enheten.
MERK
Hvis du vil bruke NFC, må du aktivere NFC i innstillingene for den mobile terminalen. Hvis NFC er deaktivert i innstillingene til den mobile terminalen, trykk på [] deretter [OK] i den viste dialogboksen viser innstillingsskjermen.
Du kan registrere opptil 10 enheter i appen. Hvis [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Kan ikke registrere flere skrivere. Slett skrivere og prøv deretter å registrere skriveren igjen.) vises, berør enheten igjen etter sletting av en enhet i [Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet.

Beslektede emner