Sending a Destination Address That Can Be Used with the [Scan and Send] (Skann og send) / [Scan] (Skanning) Function to the Device

You can send a destination address that is stored in the Address Book of the mobile terminal to the device. The sent destination address can be specified as a destination when using the [Scan and Send] (Skann og send) / [Scan] (Skanning) function at the device. You can also enter a subject name, text, and file name in the app and send them to the device. When selecting the device to send to, you can use NFC, Bluetooth, or a QR code.

Forutsetninger

[App Settings] (App-innstillinger) > [User Information] (Brukerinformasjon) is set. (When the user authentication function is set in the device)

Prosedyrer

Spesifiser målet med den mobile terminalen

1.På startskjermen, trykk på [Other Functions] (Andre funksjoner) > [Provide Address] (Angi adresse).
2.Angi mål/CC/emnenavn/filnavn/tekst.

Velg en enhet, og send måladressen.

Når du velger en enhet med NFC touch
Operasjoner på enheten
3.Press [Scan and Send] (Skann og send) or [Scan] (Skanning) > [E-Mail] (E-post) on the control panel.
Operasjoner på den mobile terminalen
4.Når skjermbildet [Provide Address] (Angi adresse) vises, berører du enhetens NFC-merke på den mobile terminalen.
Måladressen er sendt til den berørte enheten.
Når du velger enheten med Bluetooth
Operasjoner på den mobile terminalen
3.Trykk på [Next] (Neste) i [Provide Address] (Angi adresse)-skjermen.
4.Velg enheten du bruker i skjermbildet [Nearby Printers] (Skrivere i nærheten).
Måladressen er sendt til den valgte enheten.
Hvis enheten ikke blir oppdaget
Gå til et sted der enheten er synlig, og trykk på [Search] (Søk). Den estimerte avstanden som en enhet kan oppdages fra med Bluetooth, er 2 m/80 inches.
Hvis skjermbildet [Usage] (Forbruk) vises
Skriv inn PIN-kode i henhold til skjermen, og registrer (par) enheten i den mobile terminalen som en enhet som er koblet til via Bluetooth.
Hvis skjermbildet [Adjust Sensitivity] (Juster følsomhet)/[Adjust Sensitivity for Login] (Juster følsomhet for pålogging) vises
Justering av Bluetooth-følsomhet er nødvendig for den mobile terminalen du bruker. Juster følsomheten i henhold til instruksjonene på skjermen.
Når du velger enhet med QR-kode
Operasjoner på enheten
3.Vis QR-koden fra [Mobile Portal] (Mobil portal) på denne enheten.
Operasjoner på den mobile terminalen
4.Trykk på [Next] (Neste) i [Provide Address] (Angi adresse)-skjermen.
5.Plasser QR-koden som vises i kontrollpanelet til enheten innenfor rammen til den viste kameraskjermen.
Når QR-koden er plassert innenfor rammen, skanner appen QR-koden automatisk.
Måladressen sendes til enheten som velges med QR-koden.
MERK
If you enable [Provide Address to Selected Printer] (Angi adresse til valgt skriver) in [App Settings] (App-innstillinger) > [Provide Address] (Angi adresse), you can send a destination address to the device displayed in the home screen of the app. In this case, you do not need to select the device after entering each item in the [Provide Address] (Angi adresse) screen.
The app may not be able to browse addresses, depending on the address book app you are using. If this happens, use a different address book app.
If you are requested to enter a password, enter it in [Remote UI Access PIN] (PIN-kode for Fjernkontroll).

Resultat

En melding om at sending av en måladresse er fullført, vises i appen.
Check that the sent destination address is set as the destination in the control panel of the device, and continue operation of the [Scan and Send] (Skann og send) / [Scan] (Skanning) function.

Beslektede emner