Skanne (imageRUNNER ADVANCE-serien)

Du kan motta data som er skannet i multifunksjonsenheten, på den mobile terminalen.
Du kan bruke imageRUNNER ADVANCE-serien til å konfigurere skanneinnstillinger og utføre skanning fra en mobil terminal ved hjelp av [Scan for Mobile] (Skann for mobil)-funksjonen på multifunksjonsenheten.
Hvis du ikke kan bruke [Scan for Mobile] (Skann for mobil)-funksjonen, kan du konfigurere skanneinnstillingene og utføre skanning ved å installere gratisapplikasjonen Canon Mobile Scanning MEAP Application på imageRUNNER ADVANCE.
Start Scan for Mobile eller Canon Mobile Scanning MEAP Application-applikasjonen fra skjermen på multifunksjonsenheten, og utfør deretter operasjonen med den mobile terminalen.

Forutsetninger

Når du bruker [Scan for Mobile] (Skann for mobil)-funksjonen

[Scan for Mobile] (Skann for mobil)-funksjonen er aktivert.
Hvis ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktivert, gjelder brukerrettighetene for [Scan for Mobile] (Skann for mobil)-funksjonen for den påloggede brukeren.
MERK
Hvis du ikke kan bruke Scan for Mobile eller Canon Mobile Scanning MEAP Application, konfigurer skanneinnstillingene med [Scan and Send] (Skann og send)-funksjonen til multifunksjonsenheten.

Prosedyrer

Klargjøre multifunksjonsenheten

1.Sett originalen på glassplaten eller materen på multifunksjonsenheten.
2.Trykk på [Scan for Mobile] (Skann for mobil) eller [Canon Mobile Scanning] på berøringsskjermen.
Hvis ikonet ovenfor ikke vises, trykker du på [Show All] (Vis alt) i Main Menu for å endre visningen.
3.Hvis det kreves at du logger deg på enheten, skriver du inn brukernavn og passord og logger deg på.
4.I [Scan for Mobile] (Skann for mobil)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-applikasjon)-skjermen, bekreft [Device Name] (Enhetsnavn) og [IP Address] (IP-adresse).

Utføre operasjoner med den mobile terminalen

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business, og registrer/velg enheten du vil bruke.
Se enhetsnavnet/IP-adressen som vises i [Scan for Mobile] (Skann for mobil)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-applikasjon)-skjermen til multifunksjonsenheten.
2.På startskjermen, trykk på [Scan] (Skanning).
3.Konfigurer skanneinnstillingene på [Scan] (Skanning)-skjermen.
4.Trykk på [Scan] (Skanning).
Ved skanning fra glassplaten
Det vises et bekreftelsesskjermbilde på kontrollpanelet på multifunksjonsenheten.
Hvis du vil fortsette å skanne:
Plasser originalen → trykk på [] (Start).
Hvis du vil avslutte skanningen:
Trykk på [Start Sending] (Begynn å sende).
MERK
Når du skanner begge sider av en original ved hjelp av en mater, kan du angi [2-Sided Original] (2-sidig original) for å justere retningen på partalls- og oddetallssider og få det til å passe til innbindingskantretningen på originalen.
Angi [2-Sided Original] (2-sidig original) på følgende måte når du skanner originaler i liggende format, på enheter som viser [] i skjermbildet [Select Printer] (Velg skriver).
For tosidige originaler med innbinding på kortsiden: [Calendar Type] (Kalendertype)
For tosidige originaler med innbinding på langsiden: [Book Type] (Boktype)

Resultat

De skannede dataene lagres, og skjermen for forhåndsvisning av dokumenter vises.

JPEG/PDF

En forhåndsvisning av dokumentet vises på forhåndsvisningsskjermen.

TIFF/OOXML

Du kan velge en app for å vise en forhåndsvisning ved å trykke på filikonet.
MERK
Hvis du vil forhåndsvise en fil i formatene TIFF/OOXML, må det tilhørende programmet være installert på den mobile terminalen.
Hvis du velger [OOXML (pptx)] eller [OOXML (docx)] for [File Format] (Filformat) når du skanner, kan du kanskje ikke åpne de skannede dataene i andre programmer. Hvis dette skjer, må du skanne på nytt i et annet filformat.

Beslektede emner