Skanne (imageRUNNER ADVANCE-serien når du bruker [Scan and Send] (Skann og send)-funksjonen)

Du mottar skannet data på den mobile terminalen din ved hjelp av [Scan and Send] (Skann og send)-funksjonen til multifunksjonsenheten.

Prosedyrer

Kontrollere vertsnavnet for den mobile terminalen

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business, og registrer/velg enheten du vil bruke.
2.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Scan] (Skanning).
3.I skanneskjermen, kryss av for [Host Name] (Vertsnavn).

Skanne en original på enheten

1.Sett originalen på glassplaten eller materen.
2.Trykk på [Scan and Send] (Skann og send) → [New Destination] (Ny destinasjon).
3.Trykk på [File] (Fil).
4.Angi målet i skjermbildet [File] (Fil).
[Protocol] (Protokoll):
Velg [WebDAV].
[Host Name] (Vertsnavn):
Angi vertsnavnet som vises på skjermbildet [Scan] (Skanning) i Canon PRINT Business.
5.Trykk på [OK].
6.Endre skanneinnstillingene.
7.Trykk på [] (Start).

Resultat

De skannede dataene lagres, og det vises en dialogboks der det står at data er mottatt i Canon PRINT Business.
Når du trykker på [OK], vises skjermbildet for forhåndsvisning av dokumenter.

JPEG/PDF

En forhåndsvisning av dokumentet vises på forhåndsvisningsskjermen.

TIFF/OOXML/XPS

Du kan velge en app for å vise en forhåndsvisning ved å trykke på filikonet.
MERK
Hvis du vil forhåndsvise en fil i formatene TIFF/OOXML/XPS, må det tilhørende programmet være installert på den mobile terminalen.
Hvis du velger filformatet [OOXML] når du skanner, kan du kanskje ikke åpne de skannede dataene i andre programmer. Hvis dette skjer, må du skanne på nytt i et annet filformat.

Beslektede emner