Funktioner som kan använda NFC

Om enheten och den mobila terminal du använder stöder NFC kan du starta appen, välja en enhet, skriva ut data och skicka en destination till funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna) för enheten genom att helt enkelt trycka på enhetens NFC-märke. Om Wi-Fi -inställningarna i den mobila enheten är avaktiverade aktiveras de automatiskt och den mobila enheten ansluts till Wi-Fi -nätverket. På skärmar där funktioner i appen som stöds av NFC kan användas visas [].
Om du använder en enhet som inte stöder direkt anslutning måste enheten och den mobila enheten vara anslutna till samma nätverk.
Följande funktioner är förenliga med NFC.
Starta appen
Om du touchar NFC märket på enheten i ett läge där appen inte har startats startas appen och enheten som vidrördes registreras/väljs.
Välja en enhet
Om du touchar en enhet när appen har startat blir enheten som vidrördes registrerad/vald.
Skriva ut förhandsgranskade data
Om du trycker på den i ett läge där data visas i dokumentets förhandsgranskningsskärm eller skärmen [Preview] (Förhandsgranska) skrivs data ut av den vidrörda enheten. Inställningarna som valdes in förra gången du skrev ut överförs. Om du väljer en annan skrivare än den som användes sist du skrev ut data sker utskriften enligt standardinställningarna.
Skicka en destination i funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka)/[Scan] (Skanna) till en enhet
När du anger en destination för enhetens [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna)-funktion kan destinationen skickas till den enhet du väljer när destinationen har angetts på skärmen [Other Functions] (Andra funktioner) > [Provide Address] (Ange adress) > [Provide Address] (Ange adress) i den här appen.
OBS!
För att använda NFC måste du aktivera NFC i inställningarna för den mobila terminalen. Om NFC har inaktiverats i inställningarna för den mobila terminalen och du trycker på [] och sedan på [OK] i den visade dialogrutan, visas inställningsskärmen.
Du kan registrera upp till 10 enheter i appen. Om [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Det går inte att registrera fler skrivare. Ta bort skrivare och försök registrera skrivaren igen.) visas trycker du på enheten igen när du har tagit bort en enhet på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare).

Relaterade ämnen