Skicka en destinationsadress som kan användas med funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna) för enheten

Du kan skicka en destinationsadress som lagrats i den mobila terminalens adressbok till enheten. Den skickade destinationsadressen kan anges som en destination när du använder funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna) på enheten. Du kan också ange ett ämnesnamn, text och filnamn i appen och skicka det till enheten. När du väljer den enhet du vill skicka till kan du använda NFC, Bluetooth eller en QR-kod.

Förutsättningar

[App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation) är inställt. (Om användarautentisering har angetts i enheten)

Procedurer

Ange destination med den mobila terminalen

1.På startskärmen trycker du på [Other Functions] (Andra funktioner) > [Provide Address] (Ange adress).
2.Ange destinationsadress/CC/ämne/filnamn/text.

Välj en enhet och skicka destinationsadressen

När du väljer en enhet med NFC Touch
Åtgärder på enheten
3.Tryck på [Scan and Send] (Skanna och skicka) eller [Scan] (Skanna) > [E-Mail] (E-post) på kontrollpanelen.
Åtgärder på den mobila terminalen
4.När skärmen [Provide Address] (Ange adress) visas trycker du på den mobila terminalen på enhetens NFC-märke.
Destinationsadressen skickas till den valda enheten.
När du väljer enhet med Bluetooth
Åtgärder på den mobila terminalen
3.Tryck på [Next] (Nästa) på skärmen [Provide Address] (Ange adress).
4.Välj den enhet som du använder på skärmen [Nearby Printers] (Lokala skrivare).
Destinationsadressen skickas till den valda enheten.
Om enheten inte har identifierats
Gå till en plats där enheten är synlig och tryck på [Search] (Sök). Det beräknade avståndet inom vilket en enhet kan identifieras av Bluetooth är 2 m/80 inches.
Om skärmen [Usage] (Användning) visas
Ange PIN-koden enligt instruktionerna på skärmen och registrera (parkoppla) enheten i den mobila terminalen som en enhet som är ansluten via Bluetooth.
Om skärmen [Adjust Sensitivity] (Justera känslighet)/[Adjust Sensitivity for Login] (Justera känslighet för inloggning) visas
Bluetooth-känslighetsjustering är nödvändig för den mobila terminal du använder. Justera känsligheten i enlighet med anvisningarna på skärmen.
När du väljer enheten med QR-kod
Åtgärder på enheten
3.Visa QR-koden från [Mobile Portal] (Mobilportal) på enheten.
Åtgärder på den mobila terminalen
4.Tryck på [Next] (Nästa) på skärmen [Provide Address] (Ange adress).
5.Ange QR-koden som visas på enhetens kontrollpanel inom ramen för kameraskärmen som visas.
När QR-koden ligger innanför kanterna skannar appen QR-koden automatiskt.
Destinationsadressen skickas till enheten som valts med QR-koden.
OBS!
Om du aktiverar [Provide Address to Selected Printer] (Ange adress för vald skrivare) i [App Settings] (App-inställningar) > [Provide Address] (Ange adress), kan du skicka en destinationsadress till enheten som visas på appens startskärm. I det här fallet behöver du inte välja enheten efter varje objekt du anger på skärmen [Provide Address] (Ange adress).
Det är möjligt att appen inte kan bläddra bland adresser, beroende på adressboksappen som du använder. Använd en annan adressboksapp om detta inträffar.
Om du måste ange ett lösenord gör du det i [Remote UI Access PIN] (PIN för fjärråtkomst till UI).

Resultat

Ett meddelande om att sändningen av destinationsadressen har slutförts visas i appen.
Kontrollera att den skickade destinationsadressen har ställts in som destination på enhetens kontrollpanel och fortsätt att använda funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna).

Relaterade ämnen