Tiedostojen tulostaminen

Voit tulostaa mobiililaitteeseen, pilvipalveluun tai SD-kortille tallennettuja tiedostoja.

Vaatimukset

PDF-tiedostoja suoratulostettaessa

Jos laite tukee PDF-suoratulostusta*, voit lähettää PDF-tiedoston suoraan laitteelle tulostettavaksi.
Käyttämäsi laite tukee PDF-suoratulostusta.*
*[] näkyy [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä.
[Printer Details] (Tulostimen tiedot) -näytössä > [Print Options] (Tulostuksen asetukset), [PDF Direct Print] (PDF-suoratulostus) -asetus on käytössä.
HUOMAUTUS
Muiden kuin edellä mainittujen laitteiden tulostuskäsittely käynnistetään mobiililaitteessa.

Toimenpiteet

Tulostettavan tiedoston valitseminen

1.Napauta Canon PRINT Business -aloitusnäytössä [Documents] (Tiedostot).
2.Valitse tulostettava tiedosto näyttöön tulevasta tiedostojen valintanäytöstä.
Jos valitset PDF-tiedoston ja näyttöön tulee viesti [This file is password protected.] (Tiedosto on salasanasuojattu.), syötä PDF-tiedostolle määritetty salasana.
Asiakirjan esikatselunäyttö tulee näkyviin.
3.Napauta esikatselunäytössä [].
[Preview] (Esikatselu) -näyttö tulee näkyviin.

Valitun tiedoston tulostus

1.Napauta [Printer] (Tulostin) ja valitse tulostamiseen käytettävä laite.
2.Voit muuttaa tulostusasetuksia napauttamalla niitä.
3.Tarkista esikatselukuva [Preview] (Esikatselu)-näytössä.
Esikatselun luominen
Jos pienoiskuvaa ei näytetä, voit avata esikatselun valitsemalla [Preview] (Esikatselu).
Luo esikatselu tulostusasetusten määrittämisen jälkeen.
Toisen sivun ja sitä seuraavien sivujen tarkistaminen
Napauttamalla pikkukuvaa voit esikatsella tiedostoa suurennettuna. Jos haluat tulostaa useita sivuja sisältävän tiedoston, voit tarkistaa toisen ja sitä seuraavat sivut suurennetussa esikatselussa.
Tarpeettomien sivujen poistaminen
Napauttamalla pikkukuvaa voit esikatsella tiedostoa suurennettuna. Tuo tarpeettomat sivut näyttöön ja valitse []. Tarpeettomia sivuja ei voi poistaa PDF-suoratulostuksessa.
4.Napauta [Preview] (Esikatselu)-näytössä [Print] (Tulostus).
HUOMAUTUS
Jos näyttöön tulee Data Conversion Service -palvelun käytön vahvistuksen valintaikkuna, määritä tarvittaessa välityspalvelin ja valitse sitten [OK].

Tulos

Valittu tiedosto tulostetaan.
HUOMAUTUS
Jos PDF-tiedostot eivät tulostu kunnolla sellaisella laitteella, joka ei tue PDF-suoratulostusta, tuloksista saattaa tulla parempia, jos vaihdat [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytön [PDF Preview Method] (PDF-esikatselutapa) > [Data Conversion Service] (Tietojen muuntopalvelu) -asetukseksi [On] (Käytössä) tai [Off] (Pois).

Katso myös aiheet