Verkkosivun tulostaminen

Voit tulostaa käyttämäsi verkkosivun valitsemalla tämän sovelluksen selainsovelluksen, kuten Chromen, jakovalikosta.

Toimenpiteet

Tulostettavan verkkosivun näyttäminen

1.Tuo tulostettava verkkosivu näkyviin selainsovellukseen, kuten Chromeen.
2.Käynnistä Canon PRINT Business -sovellus selaimen jakovalikosta.
Canon PRINT Business -sovelluksen [Preview] (Esikatselu) -näyttö tulee näkyviin.

Valitun verkkosivun tulostaminen

1.Napauta [Printer] (Tulostin) ja valitse tulostamiseen käytettävä laite.
2.Voit muuttaa tulostusasetuksia napauttamalla niitä.
3.Tarkista esikatselukuva [Preview] (Esikatselu)-näytössä.
Toisen sivun ja sitä seuraavien sivujen tarkistaminen
Napauttamalla pikkukuvaa voit esikatsella tiedostoa suurennettuna. Jos haluat tulostaa useita sivuja sisältävän tiedoston, voit tarkistaa toisen ja sitä seuraavat sivut suurennetussa esikatselussa.
Tarpeettomien sivujen poistaminen
Napauttamalla pikkukuvaa voit esikatsella tiedostoa suurennettuna. Tuo tarpeettomat sivut näyttöön ja valitse [].
4.Napauta [Preview] (Esikatselu)-näytössä [Print] (Tulostus).

Tulos

Valittu verkkosivu tulostetaan.
HUOMAUTUS
Verkkosivun mukaan voi olla, ettei odotettuja esikatselu- tai tulostustuloksia saavuteta. 

Katso myös aiheet