Co je služba Data Conversion Service?

Služba Data Conversion Service je bezplatná služba, která se používá k zobrazení náhledů a k tisku určitých souborů.
K tisku souborů ze sady Microsoft Office je nutné použít službu Data Conversion Service.
Služba Data Conversion Service slouží k připojení k serveru na internetu, který převádí data. V závislosti na obsahu dat určených k vytištění a používaném komunikačním prostředí může odesílání i stahování dat trvat několik minut.
Kontrola informací o údržbě
Služba Data Conversion Service při vykreslování komunikuje se serverem prostřednictvím internetu. Tato služba je někdy dočasně nedostupná z důvodu provádění údržby.
Chcete-li zkontrolovat informace o údržbě, klepněte na položky [] > [Information] (Informace) > [About] (O programu) > [Maintenance Information] (Informace o údržbě) v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
POZNÁMKA
Při prvním použití služby Data Conversion Service se zobrazí Terms of Use. Přečtěte si jejich obsah, a pokud s podmínkami souhlasíte, klepněte na tlačítko [Agree] (Souhlasit). Terms of Use lze ověřit klepnutím na tlačítko [] > [Information] (Informace) > [About] (O programu) > [Terms of Use] (Podmínky použití) na domovské obrazovce aplikace Canon PRINT Business.

Související témata