Skenování (řada imageRUNNER ADVANCE při použití funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat))

Funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) multifunkčního zařízení umožňuje přijímat naskenovaná data do koncového mobilního zařízení.

Postupy

Kontrola názvu hostitele koncového mobilního zařízení

1.Klepnutím na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business zaregistrujte nebo vyberte zařízení, které chcete používat.
2.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Scan] (Skenovat).
3.Na obrazovce skenování zkontrolujte položku [Host Name] (Název hostitele).

Skenování předlohy pomocí zařízení

1.Umístěte předlohu na sklo skeneru nebo do podavače.
2.Stiskněte tlačítko [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) → [New Destination] (Nový cíl).
3.Stiskněte tlačítko [File] (Soubor).
4.Na obrazovce [File] (Soubor) nastavte cílové umístění.
[Protocol] (Protokol):
Vyberte možnost [WebDAV].
[Host Name] (Název hostitele):
Zadejte název hostitele zobrazený na obrazovce [Scan] (Skenovat) aplikace Canon PRINT Business.
5.Stiskněte tlačítko [OK].
6.Změňte nastavení skenování.
7.Stiskněte tlačítko [] (Start).

Výsledek

Naskenovaná data se uloží a v aplikaci Canon PRINT Business se zobrazí dialogové okno s informací o dokončení příjmu dat.
Po klepnutí na tlačítko [OK] se zobrazí obrazovka náhledu dokumentu.

JPEG/PDF

Na obrazovce náhledu dokumentu se zobrazí náhled.

TIFF/OOXML/XPS

Klepnutím na ikonu souboru můžete vybrat aplikaci pro zobrazení náhledu.
POZNÁMKA
Pokud chcete zobrazit náhled souboru formátu TIFF/OOXML/XPS, musí být odpovídající aplikace nainstalována na koncovém mobilním zařízení.
Pokud při skenování vyberete formát souboru [OOXML], pravděpodobně nebudete moci otevřít skenovaná data v jiných aplikacích. Pokud k tomu dojde, naskenujte data znovu v jiném formátu souborů.

Související témata