Az eszköz megérintése a bejelentkezéshez

Bejelentkezhet a [Nearby Printers] (Közeli nyomtatók) közé felvett eszközre, ha megérinti azt a mobil végponttal.

Előfeltételek

Bluetooth-kompatibilis beállítás van telepítve a használni kívánt eszközön.
A Bluetooth engedélyezve van a használt eszköz beállításaiban.
A Bluetooth engedélyezve van a mobil végpont beállításaiban.
A használandó eszköz be van jegyezve a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyőn, a [Nearby Printers] (Közeli nyomtatók) funkción belül.
Be van állítva az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [User Information] (Felhasználói adatok).
Tiltsa le azonban a [Log in as Guest user] (Bejelentkezés Vendég felhasználóként) beállítást.
A helyadatok engedélyezve vannak a mobil végpont beállításaiban.
MEGJEGYZÉS
Ha a mobil végpont és az eszköz egymáshoz érintésével szeretne bejelentkezni, akkor olyan környezet szükséges, amely lehetővé teszi a mobil végpont Wi-Fi-hálózaton vagy közvetlen kapcsolaton keresztül történő csatlakozását.
A használt eszköztől függően előfordulhat, hogy nem sikerül a felismerés, amennyiben akkor érinti a mobil végpontot az eszközhöz, amikor az alvó üzemmódban van*. Azt követően érintse az eszközhöz a mobil végpontot, hogy megnyomta az [Energy Saver] (Energiatakarékos) gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez.
* Alvó üzemmód: Az eszköz kezelőpanele kikapcsol.
Az Ön által használt mobil végponttól függően a nyomtatópanelen való bejelentkezés időbe telhet a Bluetooth-kommunikációs teljesítmény függvényében.
Az Ön által használt mobil végponttól függően a nyomtatópanelen való bejelentkezés távolról is történhet még akkor is, ha az érzékenységet átállította.
A mobil végpont Bluetooth-chipjének jellemzőitől függően előfordulhat, hogy nem tudja elvégezni a nyomtatópanelen való bejelentkezést.

Eljárások

1.A Canon PRINT Business kezdőképernyőn érintse meg a [Other Functions] (Egyéb funkciók) elemet.
2.Érintse meg a [Printer Control Panel Login] (A nyomtató kezelőpaneljén való bejelentkezés) lehetőséget a használt eszköz elejénél.
A használt eszköz a [Printer Control Panel Login] (A nyomtató kezelőpaneljén való bejelentkezés) képernyőn jelenik meg.
3.Érintse a használandó eszközhöz a mobil végpontot.
MEGJEGYZÉS
Ha a használt eszköz üzenetet jelenít meg arról, hogy az eszköz nincs bejegyezve a [Nearby Printers] (Közeli nyomtatók) funkciónál, érintse meg az [OK] lehetőséget az üzenet képernyőjén a [Nearby Printers] (Közeli nyomtatók) képernyő megjelenítéséhez. Az eszköz bejegyzéséről lásd: „Az eszköz regisztrálása (Keresés Bluetooth használatával)”.

Eredmény

Ezzel bejelentkezett az eszközre.

Kapcsolódó témák