Fájlok nyomtatása

A mobilterminálokon mentett, a felhőbe mentett és az SD-kártyára mentett fájlokat is kinyomtathatja.

Előfeltételek

Közvetlen PDF-nyomtatás végrehajtásakor

A közvetlen PDF-nyomtatást támogató készülékek* esetén a nyomtatáshoz közvetlenül a készülékre is elküldheti a PDF-fájlt.
A használt eszköz kompatibilis a közvetlen PDF-nyomtatás funkcióval.*
*[] jelenik meg a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyőn.
A [Printer Details] (Nyomtató részletei) képernyőn > a [Print Options] (Nyomtatási beállítások) a [PDF Direct Print] (Közvetlen PDF-nyomtatás) be van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
A fentiektől eltérő készülékek esetén a nyomtatáshoz szükséges képalkotási folyamat a mobil végponton megy végbe.

Eljárások

A nyomtatni kívánt fájl kiválasztása

1.A Canon PRINT Business kezdőképernyőn érintse meg a [Documents] (Dokumentumok) elemet.
2.Válassza ki a kinyomtatni kívánt fájlt a megjelenő fájlkiválasztási képernyőn.
Amikor kiválaszt egy PDF-fájlt, és a [This file is password protected.] (Ez a fájl jelszóval védett.) üzenet jelenik meg, adja meg a PDF-fájlhoz beállított jelszót.
Ekkor megjelenik a dokumentum előnézetének megtekintésére szolgáló képernyő.
3.Érintse meg az előnézeti képernyőn a [] pontot.
Megjelenik a [Preview] (Előnézet) képernyő

A kiválasztott fájl nyomtatása

1.Érintse meg a [Printer] (Nyomtató) elemet, majd válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt eszközt.
2.A módosításhoz érintse meg a nyomtató beállításait.
3.Ellenőrizze az előnézetet a [Preview] (Előnézet) képernyőn.
Előnézet létrehozása
Ha nem jelenik meg vázlatkép, akkor a [Preview] (Előnézet) lehetőséget megérintve a rendszer létrehoz egy előnézetet.
Az előnézetet a nyomtatási beállítások befejezése után hozza létre.
A második és ezt követő oldalak megtekintése
Az előnézeti képet a vázlatkép megérintésével nagyíthatja fel. Ha többoldalas fájlt kíván nyomtatni, a második és az utána következő oldalak felnagyított előnézeti képét is megtekintheti.
A felesleges oldalak törlése
Az előnézeti képet a vázlatkép megérintésével nagyíthatja fel. Jelenítse meg a felesleges oldalakat, és érintse meg a [] elemet. Közvetlen PDF-nyomtatás esetén nem törölhetők a felesleges oldalak.
4.Érintse meg a [Preview] (Előnézet) képernyőn a [Print] (Nyomtatás) pontot.
MEGJEGYZÉS
Amennyiben megjelenik a Data Conversion Service szolgáltatás használatának megerősítését kérő párbeszédpanel, szükség esetén állítson be egy proxyt, és érintse meg az [OK] elemet.

Eredmény

A rendszer kinyomtatja a kiválasztott fájlt.
MEGJEGYZÉS
Ha a PDF-fájlok nem nyomtathatók jól egy közvetlen PDF-nyomtatást nem támogató eszközön, a [On] (Be) és [Off] (Ki) érték közötti váltás a [PDF Preview Method] (PDF-előnézeti mód) > [Data Conversion Service] (Adatkonverziós szolgáltatás) pontnál a [Print Settings] (Nyomtatási beállítások) képernyőn javíthatja az eredményeket.

Kapcsolódó témák