Drukowanie strony internetowej

Można wydrukować wyświetlaną stronę internetową, wybierając tę aplikację z menu udostępniania aplikacji przeglądarki takiej jak Chrome.

Procedury

Wyświetlanie strony internetowej do wydrukowania

1.Wyświetl stronę internetową do wydrukowania w aplikacji przeglądarki takiej jak Chrome.
2.Uruchom aplikację Canon PRINT Business z menu udostępniania aplikacji przeglądarki.
Zostanie wyświetlony ekran [Preview] (Podgląd) aplikacji Canon PRINT Business.

Drukowanie wybranej strony internetowej

1.Wybierz opcję [Printer] (Drukarka) i wybierz urządzenie używane do drukowania.
2.Wybierz ustawienia drukowania, aby je zmienić.
3.Sprawdź podgląd na ekranie [Preview] (Podgląd).
Aby sprawdzić drugą i kolejne strony
Wybranie obrazu miniatury spowoduje wyświetlenie powiększonego podglądu. W przypadku drukowania pliku złożonego z wielu stron drugą i kolejne strony można sprawdzić w widoku powiększonego podglądu.
Aby usunąć niepotrzebne strony
Wybranie obrazu miniatury spowoduje wyświetlenie powiększonego podglądu. Wyświetl niepotrzebne strony i dotknij opcji [].
4.Na ekranie [Preview] (Podgląd) wybierz opcję [Print] (Drukuj).

Wynik

Wybrana strona internetowa zostanie wydrukowana.
UWAGA
W zależności od strony internetowej oczekiwany podgląd/wydruk może nie zostać uzyskany. 

Tematy pokrewne