Skanowanie (seria imageCLASS/i-SENSYS itp.)

Użytkownik może obsługiwać urządzenie wielofunkcyjne z urządzenia przenośnego i przechwytywać zeskanowane dane.
W przypadku serii, która nie zawiera funkcji [Scan for Mobile] (Skanuj do urządzenia przenośnego) lub [Canon Mobile Scanning] (Skanowanie mobilne Canon) w menu głównym urządzenia, należy skanować za pomocą następujących metod.

Procedury

Przygotowanie urządzenia wielofunkcyjnego

1.Umieść oryginał na płycie szklanej lub w podajniku.
2.Naciśnij [Scan] (Skanuj).
3.Naciśnij [] lub [], aby wybrać [Remote Scanner] (Skaner zdalny) → naciśnij [OK].
Zostanie wyświetlony ekran oczekiwania zdalnego skanera (online).
UWAGA
Niektóre modele urządzenia umożliwiają ustawienie w skanerze automatycznego przechodzenia w tryb online.
Jednak w przypadku niektórych ustawień urządzenia automatyczny tryb online może nie zostać włączony.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia.

Wykonywanie operacji przy użyciu urządzenia przenośnego

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business i zarejestruj/wybierz urządzenie, którego chcesz używać.
2.Na ekranie głównym wybierz opcję [Scan] (Skanuj).
3.Na ekranie [Scan] (Skanuj) skonfiguruj ustawienia skanowania.
4.Wybierz opcję [Scan] (Skanuj).
Skanowanie z płyty szklanej
Po zakończeniu skanowania oryginału na urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia kontynuacji skanowania.
Aby kontynuować skanowanie:
Ustaw oryginał → Wybierz opcję [Scan] (Skanuj).
Aby zakończyć skanowanie:
Wybierz opcję [Done] (Gotowe).
UWAGA
Aby dostosować orientację stron nieparzystych i parzystych podczas skanowania obu stron oryginału za pomocą podajnika, ustaw opcję [2-Sided Original] (Dwustronny oryginał) w celu zachowania kierunku szycia oryginału.
Jednak podczas skanowania oryginałów o orientacji poziomej ustaw opcję [2-Sided Original] (Dwustronny oryginał) w sposób opisany poniżej.
W przypadku książkowych dwustronnych oryginałów z szyciem wzdłuż krótkiej krawędzi: [Calendar Type] (Układ kalendarza)
W przypadku kalendarzowych dwustronnych oryginałów z szyciem wzdłuż długiej krawędzi: [Book Type] (Układ książki)

Wynik

Zeskanowane dane zostaną zapisane i zostanie wyświetlony podgląd.

Tematy pokrewne