Ar funkciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) / [Scan] (Skenēt) saderīgas galamērķa adreses sūtīšana uz ierīci

Jūs varat nosūtīt uz ierīci galamērķa adresi, kas tiek glabāta mobilās ierīces termināļa adresu grāmatiņā. Nosūtīto galamērķa adresi var norādīt kā galamērķi, lietojot ierīcē funkciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) / [Scan] (Skenēt). Lietojumprogrammā var ievadīt arī tēmas nosaukumu, tekstu un faila nosaukumu, lai tos nosūtītu uz ierīci. Atlasot ierīci, uz kuru nosūtīt informāciju, var izmantot NFC, Bluetooth vai QR kodu.

Priekšnoteikumi

Ir veikts iestatījums [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [User Information] (Lietotāja informācija). (Ja lietotāja autentifikācijas funkcija ir iestatīta ierīcē)

Procedūras

Norādiet galamērķi ar mobilās ierīces termināli

1.Sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [Other Functions] (Citas funkcijas) > [Provide Address] (Norādīt adresi).
2. Ievadiet informāciju šādā formātā: galamērķa adrese/CC/tēmas nosaukums/faila nosaukums/teksts.

Atlasiet ierīci un nosūtiet galamērķa adresi.

Atlasot ierīci ar NFC skārienu
Darbības ierīcē
3. Vadības panelī nospiediet [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) vai [Scan] (Skenēt) > [E-Mail] (E-pasts).
Darbības mobilās ierīces terminālī
4.Kad tiek parādīts ekrāns [Provide Address] (Norādīt adresi), ar mobilās ierīces termināli pieskarieties NFC atzīmei uz ierīces.
Galamērķa adrese tiek nosūtīta uz ierīci, kurai pieskārāties.
Ierīces atlasīšana ar Bluetooth
Darbības mobilās ierīces terminālī
3. Pieskarieties opcijai [Next] (Tālāk) ekrānā [Provide Address] (Norādīt adresi).
4. Ekrānā [Nearby Printers] (Tuvumā esoši printeri) atlasiet ierīci, ko lietojat.
Galamērķa adrese tiek nosūtīta uz atlasīto ierīci.
Ja ierīce netiek noteikta
Tuvojieties vietai, kur ierīce ir redzama, un pieskarieties opcijai [Search] (Meklēt). Aptuvenais attālums, kurā Bluetooth ierīci var noteikt, ir 2 m/80 inches.
Ja tiek parādīts ekrāns [Usage] (Lietojums)
Ievadiet PIN kodu saskaņā ar prasībām ekrānā un reģistrējiet (savienojiet pārī) ierīci mobilās ierīces terminālī kā ierīci, kurai izveidots Bluetooth savienojums.
Ja tiek parādīts ekrāns [Adjust Sensitivity] (Regulēt jutību) / [Adjust Sensitivity for Login] (Regulēt pieteikšanās jutību)
Bluetooth jutības pielāgošana ir nepieciešama izmantotajā mobilās ierīces terminālī. Pielāgojiet jutību saskaņā ar ekrānā sniegtajiem norādījumiem.
Ierīces atlase ar QR kodu
Darbības ierīcē
3. Atveriet ierīcē QR kodu no sadaļas [Mobile Portal] (Mobilais portāls).
Darbības mobilās ierīces terminālī
4. Pieskarieties opcijai [Next] (Tālāk) ekrānā [Provide Address] (Norādīt adresi).
5.Novietojiet ierīces vadības panelī parādīto QR kodu parādītā kameras ekrāna ietvaros.
Kad QR kods tiek novietots atbilstošajās robežās, lietojumprogramma automātiski skenē QR kodu.
Galamērķa adrese tiek nosūtīta uz ierīci, kas atlasīta pēc QR koda.
PIEZĪME
Ja iespējojat opciju [Provide Address to Selected Printer] (Norādīt adresi atlasītajam printerim) sadaļā [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [Provide Address] (Norādīt adresi), jūs varat nosūtīt galamērķa adresi ierīcei, kas parādīta lietojumprogrammas sākuma lapā. Šādā gadījumā pēc katra elementa ievadīšanas ekrānā [Provide Address] (Norādīt adresi) ierīce nav jāatlasa.
Iespējams, lietojumprogramma nevarēs pārlūkot adreses; tas atkarīgs no izmantotās adrešu grāmatas lietojumprogrammas. Ja tā notiek, izmantojiet citu adrešu grāmatas lietojumprogrammu.
Ja tiek pieprasīts ievadīt paroli, ievadiet to šeit: [Remote UI Access PIN] (Attālā UI piekļuves PIN).

Rezultāts

Lietojumprogrammā tiek parādīts ziņojums, kurā norādīts, ka galamērķa adreses sūtīšana ir pabeigta.
Pārbaudiet, vai ierīces vadības panelī ir iestatīta nosūtīšanas galamērķa adrese un vai turpinās funkcijas [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) / [Scan] (Skenēt) darbība.

Saistītās tēmas