Funkcijas, ar kurām var lietot NFC

Ja izmantotā ierīce un mobilais terminālis atbalsta NFC, jūs varat atvērt lietojumprogrammu, atlasīt ierīci, izdrukāt datus un nosūtīt galamērķi ierīces funkcijai [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) / [Scan] (Skenēt), vienkārši pieskaroties NFC atzīmei uz ierīces. Ja Wi-Fi iestatījumi mobilajā terminālī ir atspējoti, tie automātiski tiek iespējoti, un mobilo datu termināls ir savienots ar Wi-Fi tīklu. Ekrānos, kur iespējams lietot funkcijas lietojumprogrammās, ko atbalsta NFC, ir redzams [].
Ja izmantojat citu ierīci, nevis tādu, kas atbalsta tiešu savienojumu, ierīcei un mobilajam terminālim jābūt pievienotiem tam pašam tīklam.
Ar NFC ir savietojamas šādas funkcijas.
Lietojumprogrammas atvēršana
Ja pieskaraties NFC atzīmei uz ierīces brīdī, kad lietojumprogramma nav atvērta, tā tiek atvērta un skartā ierīce ir reģistrēta/atlasīta.
Ierīces atlase
Ja pieskaraties tai, kad lietojumprogramma ir atvērta, skartā ierīce ir reģistrēta/atlasīta.
Priekšskatīto datu drukāšana
Ja tam pieskaraties laikā, kad dati ir atvērti dokumenta priekšskatīšanas ekrānā vai ekrānā [Preview] (Priekšskatījums), datus drukā ierīce, kurai pieskārāties. Tiek pārņemti drukāšanas iestatījumi, kas tika izmantoti, veicot iepriekšējo drukāšanu. Ja izvēlaties citu printeri, nevis to, kas veica drukāšanu iepriekšējā reizē, dati tiek drukāti ar noklusējuma iestatījumiem.
Funkcijas [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana)/[Scan] (Skenēt) galamērķa informācijas nosūtīšana uz ierīci
Ja galamērķis ierīces funkcijai [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) / [Scan] (Skenēt) tiek ievadīts, pieskaroties ierīcei brīdī, kad galamērķis ievadīts šīs lietojumprogrammas ekrānā [Other Functions] (Citas funkcijas) > [Provide Address] (Norādīt adresi) > [Provide Address] (Norādīt adresi), galamērķis tiek nosūtīts ierīcei, kurai pieskārāties.
PIEZĪME
Lai izmantotu NFC, iespējojiet NFC mobilā termināla iestatījumos. Ja NFC funkcija mobilā termināla iestatījumos ir atspējota, pēc pieskaršanās opcijai [] un pieskaršanās opcijai [OK] (Labi) parādītajā dialoglodziņā tiek parādīts iestatījumu ekrāns.
Lietojumprogrammā iespējams reģistrēt līdz 10 ierīcēm. Ja tiek parādīts ziņojums [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Nevar reģistrēt citus printerus. Izdzēsiet printerus un pēc tam mēģiniet reģistrēt printeri vēlreiz.), pieskarieties ierīcei vēlreiz pēc tam, kad esat izdzēsis ierīci ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri).

Saistītās tēmas