Skenēšana (imageCLASS/i-SENSYS sērija u.c.)

Universālo ierīci varat vadīt no mobilās ierīces termināla un varat uzņemt skenētos datus.
Skenēšana ar tālāk minēto metožu starpniecību produktu sērijai, kuras ierīču galvenajā izvēlnē nav funkcijas [Scan for Mobile] (Skenēšana mobilajām ierīcēm) vai [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilā skenēšana).

Procedūras

Universālās ierīces sagatavošana

1. Novietojiet oriģinālu uz stikla vāka vai padeves ierīces.
2. Nospiediet [Scan] (Skenēt).
3. Nospiediet [] vai [], lai atlasītu funkciju [Remote Scanner] (Attālais skeneris) → nospiediet [OK] (Labi).
Tiek parādīts attālas skenera gaidīšanas (tiešsaistes) ekrāns.
PIEZĪME
Dažu ierīču modeļi nodrošina iespēju iestatīt skeneri, lai tas automātiski pārietu tiešsaistes režīmā.
Tomēr atkarībā no ierīces iestatījumiem var nebūt iespējams automātiski ieslēgt tiešsaistes režīmu.
Detalizētu informāciju skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.

Darbību veikšana ar mobilās ierīces termināli

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogrammas Canon PRINT Business sākuma ekrānā un reģistrējiet/atlasiet izmantojamo ierīci.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties opcijai [Scan] (Skenēt).
3. Ekrānā [Scan] (Skenēt) konfigurējiet skenēšanas iestatījumus.
4. Pieskarieties opcijai [Scan] (Skenēt).
Skenēšana no stikla vāka
Kad oriģināla skenēšana ir pabeigta, mobilās ierīces terminālī tiek parādīts skenēšanas turpināšanas apstiprinājuma ekrāns.
Ja vēlaties turpināt skenēšanu:
Novietojiet oriģinālu → pieskarieties opcijai [Scan] (Skenēt).
Ja vēlaties beigt skenēšanu:
Pieskarieties opcijai [Done] (Gatavs).
PIEZĪME
Lai salāgotu pāra un nepāra lapu orientāciju, skenējot abas oriģināla puses ar padevēju, iestatiet opciju [2-Sided Original] (Divpusējs oriģināls), kas nodrošinās atbilstību oriģināla iesējuma virzienam.
Tomēr iestatiet opciju [2-Sided Original] (Divpusējs oriģināls) tālāk norādītajā veidā, ja skenējat ainavas formāta oriģinālus.
Grāmatas veida divpusējiem oriģināliem, kam iesieta īsākā mala: [Calendar Type] (Kalendāra tips)
Kalendāra veida divpusējiem oriģināliem, kam iesieta garākā mala: [Book Type] (Grāmatas tips)

Rezultāts

Skenētie dati tiek saglabāti, un tiek parādīts priekšskatījums.

Saistītās tēmas